فرانی فالاچی مینویسد :

Sunday, January 19, 2003


I Do Not Speak Tonight
I May Not EverFranny Fallaci  ||  <11:46:46 PM>


میدونم داری اینجا رو میخونی.. می بینم

Franny Fallaci  ||  <11:46:22 PM>

دارم با یانار خداحافظی میکنم که برم خودکشی کنم، میگه دیگه قدیمی شده...

Franny Fallaci  ||  <6:12:15 PM>

سر جلسه امتحان، نیم ساعت مونده به پایان وقت، میگم استاد این چه جور طرح کردن
سواله؟ اگه یکی ASM chart (یه چیزیه در حد دبستان) بلد نباشه، که اصلا هم چیز مهمی
نیست، 45 نمره رو از دست میده....میخنده!
میگم استاد! من ASM بلد نیستم....میخنده!
میگم میشه به من بگین تو این چارت چی میگذره؟ ...میخنده!
میگم شما نصف نمره رو از من کم کنید ولی بگید چی رو باید پیاده سازی کنم....میخنده!


حالا اینکه من منطقی رو پاس کنم یا نه بستگی مستقیم داره به اینکه چقدر تخیلاتم
به واقعیات خارجی ربط داشته باشه.
بخند!بخند!بخند!بخند!بخند!بخند!بخند!بخند!بخند!بخند!بخند!بخند!بخند!بخند!بخند!بخند!بخند!
45 نمره؟؟ واسه ی یه...؟؟؟؟

Franny Fallaci  ||  <6:11:35 PM>


این نوشته اوریانا فالاچی خیلی ارزش خوندن داره :

من قدرت را پدیده ای غیر انسانی و پلید میدانم. ممکن است در اشتباه باشم و لی در نظر من بهشت
روی زمین آن روزی از بین نرفت که خدا به آدم و حوا گفت از آن پس باید نان خود را به عرق پیشانی به
دست بیاورند و در رنج و عذاب زادو ولد کنند.بهشت روزی از بین رفت که آدم و حوا متوجه شدند اربابی
دارند که سیب خوردن را برایشان ممنوع کرده است و آنان پس از رانده شدن به خاطر یک سیب ، در
راس قبیله ای قرار گرفتند که گوشت خوردن را در روز جمعه منع میکرد.البته من میدانم که برای گروهی
زیستن اقتداری لازم است که حکومت کند، و الا هرج و مرج میشود. ولی فجیعترین جنبه وضع آدمی
به نظر من دقیقا در همین نیاز به یک اقتدار حاکمه انسانی است. هرگز مشخص نیست که قدرت یک
رئیس کجا آغاز میشود و کجا پایان میپذیرد.تنها چیز مسلم این است که اورا نمیشود مهار کرد و این به
منزله مرگ آزادی است.و از آن هم بدتر: این خود تلخترین دلیل است بر اینکه آزادی به مفهوم مطلق
وجود ندارد، هرگز وجود نداشته و نمیتواند داشته باشد.حتی اگر باید چنان رفتار کرد که گویی وجود دارد
و باید به جستجویش پرداخت، به هر قیمت که باشد.
... به همه اینها ایمان دارم و معتقدم که سیب برای خورده شدن به وجود آمده و گوشت را در روز جمعه
هم میتوان خورد...اگر قدرت را نمیفهمم،درمقابل کسانی را که با قدرت مبارزه میکنند میفهمم.
من همیشه نافرمانی نسبت به نیرومندان را تنها وسیله ی بهره وری از معجزه تولد نگریسته ام.
زیباترین بنایی که به تجلیل از وقار انسانی پرداخته شده آن است که بر تپه ای در پلوپونز دیدم.تندیس
نبود، پرچم نبود، واژه ای سه حرفی بود که به یونانی یعنی "نه".

Franny Fallaci  ||  <12:37:23 AM> 

 

Bravenet.com