فرانی فالاچی مینویسد :

Friday, February 07, 2003

"شجاعت هیچکس نبودن"


.

Franny Fallaci  ||  <10:17:59 PM>

دوست داره که من هم برم باهاش. دوست داره که من حتما باشم. خیلی خیلی
دوست داره، یعنی واقعا دوست داره ها.خیلی دوست داره که من هم برم....واسه اینکه
اونجا مسخرم کنه.

Franny Fallaci  ||  <1:11:02 PM>

به هر زبانی که بنویسند باز هم
"خطر" ، خطر است.
جلوتر بروی پایت لیز میخورد
و سقوط میکنی.

-فریماه حاکم زاده ی 15 ساله

Franny Fallaci  ||  <1:08:05 PM>

Wednesday, February 05, 2003

اون روزی که گفتن خانوما روسریهاشونو آتیش بزنن، ستاره گفت یعنی میفرمایید خانوم های
عزیز روسریهای قشنگی که بالاش پول دادن و خریدن بسوزونند؟ چه انتظاراتی دارین!
بعد من فکر کردم حجاب بیشتر از اینکه توهین به زن باشه ، یه توهین به مرد ه.دفعه بعد بگین
مردها روسری های زنها رو از سرشون بکشند و بسوزونند.

Franny Fallaci  ||  <11:56:11 PM>

میخواستم برگردم تو شکم مامانم، اما نمیشد.رفتم تو شکم خودم.چند روز خوابیدم.
هیچکس خیلی شک نکرد. حتی یکی گفت شاید تیرویید داره.ولی من خوابیدم چند
روز که به اندازه 9 ماه طول کشید، بعد خودمو به دنیا اوردم.

Franny Fallaci  ||  <11:55:37 PM>

Tuesday, February 04, 2003

مادر شدن حرفه نیست، وظیفه هم نیست. فقط حقی ست از هزاران حق دیگر

- اوریانا فالاچی، به کودکی که هزگر زاده نشد.

Franny Fallaci  ||  <4:46:40 PM>

Monday, February 03, 2003

خیلی وقته که خدا داره آدمها رو مسموم میکنه و به قتل میرسونه.. و برای اینکه کسی بهش
شک نکنه و دستگیر نشه، خیلی آروم اینکار رو میکنه، ذره ذره سم رو میده به خوردشون ،
و اینطوری پزشک قانونی نمیتونه وجود سم رو تو اجساد تشخیص بده.
سمه طول میکشه اثر کنه اما حداکثر تو 80-70 سال اثر میکنه دیگه حتما.

Franny Fallaci  ||  <7:17:05 PM>

عشق، سکس روحیه!

Franny Fallaci  ||  <7:16:20 PM>

دکتر شهشهانی در مورد فضاهای n - بعدی:
"...در اینجا هیچ گونه ادعایی برای "وجود" فیزیکی فضای n - بعدی مطرح نیست.بلکه یک نظام دقیق ریاضی
مطرح خواهد شد که بستر مناسبی برای نوعی تجسم و شهود, هرچند مجازی و نمادین ، در ابهاد بالاتر
از 3 است."

این "شهود نمادین" خیلی موضوع جالب و قابل بحثیه.

Franny Fallaci  ||  <7:00:46 PM>

Sunday, February 02, 2003

وقتی خودمو تو اتاقم حبس میکنم، مامان و بابام دم پنجره
می ایستن و آرزو می کنن یه شاهزاده سوار بر اسب سفیدش بیاد
و اونا رو از چنگال من نجات بده...

Franny Fallaci  ||  <11:08:49 PM>

ای کاش میتوانستم خون رگان خود را من
قطره
قطره
قطره
بگریم
تا باورم کنند...

-شاملو

Franny Fallaci  ||  <11:08:35 PM>

ای منطق بیشعور! نمیذاری آدم به یه موجود مهربون خنده دار اون بالا اعتقاد داشته باشه!

Franny Fallaci  ||  <11:06:05 PM>

اون پرنده فضاپیمای ناسا مثل ماه کالوینو چکید روی زمین.
چقدر خوبه آدم وقتی میمیره پاهاش روی زمین نباشه. که زمین نفهمه یکی دیگه هم رفته،
زمین میلیونها ساله که برای مردن آدمهاش از دست خدا عصبانیه...

Franny Fallaci  ||  <11:05:37 PM>

خیلی داد زده ، ولی کسی نشنیده.حالا تو داری سعی میکنی پیداش کنی.
نگاه میکنی ببینی کی داره بالاپایین میپره.گوش میکنی ببینی کی داره دادو
فریاد میکنه.کسی رو نمیبینی.اون دیگه ساکته،
تبدیل شده به یه تماشاچی آروم ، که داره به بازی نگاه میکنه
و تو که روی سن ایستادی اونو تو تاریکی جایگاه تماشاچی ها تشخیص نمیدی.

اصلا میدونی تو سالن هست یا نه؟؟؟

Franny Fallaci  ||  <11:04:51 PM>

تو که میدونی با این کارت روز منو اینقدر هیجان انگیز کردی،چرا همیشه این کارو نمیکنی؟
شاید هم نمیدونی...Franny Fallaci  ||  <11:04:36 PM>

خیلیا عقیده دارن که پیشرفت سریع تکنولوژی رو مدیون جنگ های جهانی هستیم.دولت
میخواد روی تکنولوژی سرمایه گذاری کنه ، یه دشمن میسازه که توجیهی برای گرفتن بودجه
داشته باشه.
خوب حالا خیلی بهتر شد. دیگه میتونیم بگیم سربازهای بدبخت و ساده ای که تو این جنگها
کشته شدن ،مرگشون برای دفاع از آرمانهای توخالی و خاک وطن و این چرندیات که برای
بعضی ها ارزششون بیشتر از ارزش خود انسان ه، نبوده. میشه گفت اونا مردن که انسان
چند قدم جلوتر بره . شاید بشه گفت اونا مردن که بعدیها بهتر زندگی کنند. و این اهمیت
نداره که بعدیها چطور زندگی کردند. مهم اینه که حالا یه دلیل کمتر احمقانه برای مرگ این
همه آدم بیچاره پیدا کردم.

Franny Fallaci  ||  <11:04:05 PM> 

 

Bravenet.com