فرانی فالاچی مینویسد :

Saturday, February 15, 2003

هوراشیو!
در آسمان و زمین بیش از آنچه که تو و فلسفه ات تصور کرده ای
وجود دارد.
هملت

Franny Fallaci  ||  <10:33:45 PM>

"شیطان در نبرد خود با خدا احتمالا پیروز شده است و اکنون اوست که بر تخت الهی نشسته
است. بی آنکه هویت خود را فاش کند آنجا نشسته است تا نادان ها را به دام بکشد!"

- ؟؟


Franny Fallaci  ||  <10:20:59 PM>


Nobody looks at the moon in the afternoon
and this is the moment when It would most require our attention,
since its existence is still in doubt.

Italo Calvino


Franny Fallaci  ||  <6:47:49 PM>

چقدر خونه خوبه:)

Franny Fallaci  ||  <5:07:49 AM>

Monday, February 10, 2003

ما که بچه بودیم میدونستیم کی جنگ بازی رو شروع و بعد تموم کنیم و اسیرها رو آزاد کنیم و
وسایل رو جمع کنیم و بریم برای ناهار.
اما اینها با این همه سنشون ، خیلی بازی رو جدی گرفتن، خیلی...


And I have grown older

You have grown colder

And nothing is very much fun..anymore..

Franny Fallaci  ||  <8:47:51 PM>


Said Im gonna buy a gun and start a war
If you could tell me something worth fighting for...

Franny Fallaci  ||  <8:47:25 PM>

Sunday, February 09, 2003

از کارو لوکس خوشم نیومد( یکی به من بگه چرا اینو مینویسن lucas میخونن lux ؟). این
چیه که تو شخصیت اکثر آدمای مشهور هست و اینقدر منو آزار میده؟ من امروز دقیقا چی
تو دکتر لوکس دوست داشتنی با قیافه ی بابانوئلی دیدم؟ من دیشب تو باربد گلشیری
چی دیدم؟ شاید من شانس اوردم که شاملو قبل از اینکه دری رو که من پشتشم باز
کنه، مرد. شاید هیچوقت نباید با Joan چای بخورم...

Franny Fallaci  ||  <12:24:41 AM>


مردسالارترین مردهایی که دیدم ،رادیکالترین فمینیستهایی بودن که روی این زمین راه میرن.
مردسالاری فقط به زنده نگه داشتن ساختار های ضد حقوق زن نیست. مردسالاری عمیق
و پنهان رو میشه دقیقا تو همین آدما دید که بخش وسیعی از فعالیتهای زندگیشونو روی
فمینیسم میذارن تا حس لذتبخش حمایت از زن رو با بیشترین غلظت تجربه کنند.

Franny Fallaci  ||  <12:24:09 AM>

امروز یه دفاع پایان نامه شنیدم با عنوان زندگی مصنوعی.تو یه قسمت کار این آدمه
یه فضایی شبیه سازی کرده بود با موجوداتی که از یه نوع غذای خاص استفاده میکنن
و قوانین خاص خودشون رو دارن. این موجودات رو به عنوان "بیگانه" میذاریم تو فضایی
که یه نوع غذای دیگه هست و یه سری قوانین دیگه و موجودات دیگه به عنوان بومی.
اگر این بومی ها باشن، بعد یه مدت زمان هیچی از بیگانه ها باقی نمیمونه.اگر بومیها
نباشند، ده درصد بیگانه ها زنده میمونن. اگر بومی ها باشند اما فعالیتشون به تبادل
اطلاعات محدود بشه(به این صورت که هر بیگانه یه مقدار سطح انرژیش پایین میاد در
عوض گرفتن اطلاعات مربوط به اون محیط از بومی) در این صورت 70 درصد بیگانه ها
زنده میمونن.

Franny Fallaci  ||  <12:23:14 AM> 

 

Bravenet.com