فرانی فالاچی مینویسد :

Saturday, March 08, 2003

ترانه میخواهد که نور باشد
میان تاریکی ، ترانه کلافی از فسفر و ماه دارد!

- لورکا

Franny Fallaci  ||  <9:16:56 AM>


چرا اینقدر به ضرورت ادامه بشریت معتقدیم ؟ چرا میخوایم باقی بمونیم؟
چه امیدی هست که آدم به جایی هیجان انگیزتر از اینی که هست برسه ، و اگر هم برسه یعنی
واقعا ارزششو داره ؟ ما دقیقا به خاطر چی سعی میکنیم پامونو روی زمین محکم کنیم؟
بچه که بودم فکر میکردم خوب گریه نشونه ی ناراحتیه ،حالا چی داره نوزاد رو ناراحت میکنه که اینطور
گریه میکنه ؟ یا اینکه درد یه هشداره ،نشونه ی یه خطره ، چرا زایمان اینقدر درد داره؟ میدونم
این حرفا خنده دارو مسخره به نظر میاد ، اما سوال اینه که چرا ما هیچ وقت تو درست بودن تولید مثل
شک نمیکنیم؟ چرا فکر میکنیم حق داشتیم متولد بشیم؟

Franny Fallaci  ||  <9:13:23 AM>


مگس ها عین مگس خواهند مرد!

- پیتر هاندکه

Franny Fallaci  ||  <9:12:27 AM>

قبل از اینکه آقای کالوینو باورش بشه من راست میگم ، همه ی کاراش منتشر شده بود.
خیلی سعی کرده بودم بهش بفهمونم که بعضیا بهتره نویسنده نشن. این آقای کالوینو
خیلی باهوشه ، مغز درست حسابی ای داره ، مقاله های خوبی هم مینویسه.. اما به
خدا نویسنده نیست!
خوب.. وقتی هم که باورش شد من راست میگم ، خودشو زد به مردن!

Franny Fallaci  ||  <9:12:01 AM>

Friday, March 07, 2003

هیچ فرقی نمیکنه اسلامیترین جمهوری دنیا رو داشته باشی یا لائیک ترینشو ،
دموکراسی ، آزادی بیان ، هیچ کدوم اینا به درد نمیخوره وقتی نمیدونی
میخوای چکار کنی ، وقتی حرفی برای گفتن نداری.


Ooooo the lonely boys.. locked in their towers of faith...

Franny Fallaci  ||  <10:38:59 PM>


دارم فکر میکنم شرکت نکردن دسته جمعی مردم تو انتخابات تقریبا به اندازه
شرکت کردنشون مسخره بود.

Franny Fallaci  ||  <10:26:15 PM>

Thursday, March 06, 2003


Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right
Everything's gonna be all right

This is just a passing phase

Franny Fallaci  ||  <11:02:53 PM>

فرق اینکه ما به جای 21 سالگی تو 18 سالگی به سن قانونی میرسیم فقط اینه
که سه سال زودتر میفهمیم آزادی اجتماعی هم چیز بی معنی ایه.

Franny Fallaci  ||  <11:01:52 PM>

میگن شور نیکوکاری چون نمیتونن بگن جشن نیکوکاری! هاها!
اگر فقط یه توریست بودم چقدر چیز خنده دار برای خندیدن وجود داشت!

Franny Fallaci  ||  <9:26:55 PM>

Tuesday, March 04, 2003


این قابیل بود که یک انسان بود. اشباع شده از " شک " . از حس تلخ کامل نبودن.
پر از تناقض... واقعی.
هابیل باید می مرد. باید مرده به دنیا میومد. خلقتش فقط یک اشتباه بود. چرا که هابیل
چیزی نیست جز تصویر مسطح و ساده و کمی هم چندش آور از چیزی که روزی قرار
بود "نهایت" انسان باشه. یک توهین واقعی!

... خیلی خوبه که گاهی اشتباه هایی که در آفرینش رخ داده توسط خود سیستم
برطرف میشه...

Franny Fallaci  ||  <2:47:10 PM>

Monday, March 03, 2003
این عکسیه که Joan Baez تو پاراگراف پنجم شعر قبل بهش اشاره میکنه.

عکس از Kevin Carter ه ، سال 94. اولین بار تو The New York Times چاپ میشه و
کلی هم سروصدا میکنه. این یه دختربچه سودانیه که سعی میکنه به مرکز غذارسانی
صلیب سرخ یا یه همچین جایی برسه که 2-1 کیلومتر فاصله داره ، در حالی که یه لاشخور
منتظر مرگشه.
کوین کارتر بچه رو به مرکز نمیرسونه ،ولش میکنه و میره. یه مدت طولانی زیر یه درخت
میشینه سیگار میکشه و گریه میکنه...
تقریبا یک سال بعد کارتر خودکشی میکنه ، تو یادداشتهاش از خاطره های وحشتناکی
نوشته که نمیتونسته ازشون فرار کنه : کشتن ، درد ، خشم ، بچه های گرسنه و زخمی.
Franny Fallaci  ||  <1:35:12 AM>


To Bobby
I'll put flowers at your feet,
And I will sing to you so sweet,
And hope my words will carry home to your heart.
You left us marching on the road,
And said how heavy was the load -
The years were young, the struggle barely at its start.


Do you hear the voices in the night, Bobby
They're crying for you
See the children in the mrning light, Bobby
They're dying


No one could say it like you said it;
We'd only try and just forget it.
You sood alone upon the mountain 'til it was sinking,
And in a frenczy we tried to reach you
With looks and letters we would beseech you -
Never knowing what, where or how you were thinking.


Do you hear the voices in the night, Bobby
They're crying for you
See the children in the morning light, Bobby
They're dying


Perhaps the pictures in the Times
Could no longer be put in rhymes,
When all the eyes of starving children are wide open.
You cast aside the cursed crown,
And put your magic into a sound
That made me think your heart was aching, or even broken


But if God hears my complaint He will forgive you,
And so will I, in all respect, I'll just relive you
And likewise you must understand the things we give you:


Like these flowers at yur door,
And scribbled notes about the war.
We're only saying that time is short and there is work to do.
And we're stilll marching on the streets
With little victories and big defeats,
But there is joy, and there is hope, and there's a place for you.


Do you hear the voices in the night, Bobby
They're crying for you
See the children in the morning light, Bobby
They're dying


By:Joan BaezJoan Baez and Bob Dylan-1963

Franny Fallaci  ||  <12:50:30 AM> 

 

Bravenet.com