فرانی فالاچی مینویسد :

Friday, July 04, 2003

من نیمه ی خالی لیوان رو نمیبینم..
این لیوان خالی خالیه.

Franny Fallaci  ||  <12:52:34 AM>

Thursday, July 03, 2003

من همیشه از "آواز" ایرونی ( یعنی همون چه چه ) بدم میومد و
نمیفهمیدم طرفداراش چه چیز جالبی توش میبینن. ولی حالا که
یه آواز با صدای یه زن شنیدم ، فهمیدم چیزای خوبی هم تو این
ژانر پیدا میشه..download
(hope damn sharemation.com works!)


download

Franny Fallaci  ||  <2:51:37 AM>

من انقده مهربووووووونم...

Franny Fallaci  ||  <12:53:26 AM>

Tuesday, July 01, 2003

پریدم تو آب.عقربه ی دقیقه شمار سه دقیقه مونده بود که به دوازده برسه.گفتم
خوب برای شروع سه دقیقه پادوچرخه میزنیم....
امممم... دارم خسته میشم انگار.ولی هنوز یک دقیقه هم نگذشته.اوه این حرفا
چیه میزنی.خسته شدن؟ هنوز که هیچی نگذشته.نه..اولشه ، خیال کردی
باید طبیعتا خیلی افت داشته باشی، خیال میکنی باید خسته شی.ولی خسته
نشدی که.ببین پاهات چه خوب دارن حرکت میکنن... آره یکم خسته شدی ولی
همش تلقینه... خسته شدی؟ هی فرنی ، حتی یک دقیقه هم نگذشته...
یعنی واقعا نمیتونی؟ میخوای بگی نمیتونی؟ واقعا خجالت آوره..خسته شدی؟
روت میشه اصلا به کسی بگی نمیتونی یه دقیقه هم این وسط بمونی؟
روت نمیشه به کسی بگی ، به خودت هم.روت نمیشه داد هم بزنی نه؟ رو
اون تابلوهه نوشتن هنگام غرق شدن فریاد بکشین. تو که نمیخوای واسه یک
دقیقه پادوچرخه زدن فریاد بکشی! هه!خیلی مضحکی! اینقدر ضعیف و
بدبختی که همینجا در مرکز استخر غرق میشی. بیچاره فرنی، چقدر شرم آوره.
مردن چیز بدی نیست ، ولی آدم باید خودش با زندگی خداحافظی کنه.
همیشه فکر میکردی مردن اینطوریه ، ولی حالا زندگی که این همه مسخرش
کردی قوی شده ، وحشی شده ، داره میکشدت تو دل خودش و لهت میکنه.
بیچاره فرنی ، فکرشو هم نمیکردی، که اینطوری له بشی.مرگت همونقدر
مسخرست که مرگ اون شاهزادهه که تو مراسم تاجگذاریش مثانه اش
ترکید! دلم برات میسوزه. فکر نمیکردم اینقدر ضعیف باشی. همه حرفات
چرت بود.مزخرف.تو هیچی نیستی. جدی میگم فرنی ، تو هیچی نیستی.
تو حتی یه پشه هم نیستی.پشه ها هم رو آب زنده میمونن. ولی تو ی
بیچاره.. تا پات رو رو از رو زمین سفت برداشتی ، داری فرو میری، مثل یه جسم
سنگین ابله. بیچاره فرنی، ماهیچه ها دارن از اسید لاکتوز میسوزن،
دیگه تحمل نداری. همینجا میمیری. زندگی با شکوهت این بود.
تو هیچی نیستی ، هیچوقت هیچی نبودی، ببین چطور داری تو آب له
میشی! دارم از خنده میمیرم.آدم به حال تو فقط میتونه بخنده. بیچاره فرنی ،
هیچوقت فکرشو نمیکردی.تو فقط یه .. هی ...ببینم ، تو مطمئنی که این
ساعته کار میکنه؟؟؟

Franny Fallaci  ||  <1:58:39 PM> 

 

Bravenet.com