شازده کوچولو (صدا)

اثر آنتوان دو سن‌تگزوپه‌ری

برگردان احمد شاملو